פרוטוקול לאיתור אינדיקטורים (מדדים) ללמידה חברתית-רגשית ברמה מערכתית בית ספרית

מאמר מאת The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). תרגום ועריכה מדעית: גילי לייבושור. עריכה לשונית: ורדה בן יוסף