משנים כיוון לגישה מערכתית ללמידה חברתית-רגשית

מאמר מאת CASEL (2019). Making the shift to systematic approach to SEL. SEL trends, 6, 1-6. 2019. עריכה מדעית: גילי לייבושור. עריכה לשונית: ורדה בן יוסף