מסתכלים מהקווים

כלי להתבוננות על תהליכי הטמעה מערכתיים של למידה חברתית רגשית. מאת גילי לייבושור, דפנה צדוק. מקור: מכון אבני ראשה 2022