מנהיגות חברתית-רגשית: המנהיגים התהודתיים

מתוך: גולמן, ד‘, בויאציס, ר‘ ומק'קי, א‘ (2008). המנהיגים החדשים: מימוש עוצמתה של האינטליגנציה הרגשית ותפקידה במנהיגות. תל-אביב: מטר. 2008. עריכה מדעית: גילי לייבושור. עריכה לשונית: ורדה בן יוסף