מיומנויות גישור

איך נוכל לעזור לתלמידים שלנו לפתור סכסוכים? לראות את נקודת המבט של האחר?