מטמיעים SEL בתכל"ס

שחר פיינשטיין גבריאל על שותפות אותנטית עם המשפחה והקהילה.