מטמיעים SEL בתכל"ס

פאתינה חיגלי על מיומנויות חברתיות-רגשיות כִּתְפיסת עולם.