מטמיעים SEL בתכל"ס

שירלי רוזמן על הקול של הצוות והילדים.