מוסיפים ערך: דמות הבוגר

בהסכת נכיר את 'דמות הבוגר' ואת חמשת הדגשים שמשרד החינוך מבקש לקדם באופן רחב, נזמין אתכם להשוות בין הדגשים של משרד החינוך לבין הדגשים שלכם בכיתות. נסכם את סדרת ההסכתים הזו ונפגש בתשפ"ג בסדרת ההסכתים הבאה בנושא SEL. מיזם בשיתוף מטח, הקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים ו'יוזמה'- מרכז לידע ולמחקר בחינוך, ד"ר נירית טופול ואילה ולודבסקי.