מהי למידה חברתית-רגשית (SEL)?

מאמר מאת גילי לייבושור, חברת צוות מו"פ באבני ראשה