מדריך להטמעת למידה חברתית-רגשית בבית הספר

מאמר מאת Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). תרגום: גילי לייבושור. עריכה לשונית: ורדה בן יוסף. עריכה מדעית: גילי לייבשור, עורך אחראי: אריאב יוסט