מדברים SEL: עם מיכל אילן ו- Aaliyah A. Samuel

מיכל אילן משוחחת עם Aaliyah A. Samuel על הטמעה מערכתית איכותית של Sel וקידום מדיניות חינוכית המטפחת Sel.