מדברים SEL: עם אירי ריקין ושרון חיון

אירי ריקין משוחח עם שרון חיון על כך ש SEL מתחיל בַּמְּבוגרים - איך מנהלים וּמְנהלות של בתי ספר דואגים לְפִיתוח מיומנויות חברתיות-רגשיות בקרב צוות בית הספר.