מדברים SEL: עם אירי ריקין ושחר פיינשטיין גבריאל

אירי ריקין משוחח עם שחר פיינשטיין-גבריאל על שותָּפות אותנטית עם המשפחה ועם הקהילה כדרך להובלת למידה חברתית-רגשית.