מדברים SEL: עם אירי ריקין ופרופסור יזהר אופלטקה

אירי ריקין משוחח עם פרופסור יזהר אופלטקה על העולם הרגשי של מנהלים וּמְנהלות של בתי ספר.