מדברים SEL: עם אירי ריקין וליאור הלוי

אירי ריקין משוחח עם ליאור הלוי על המיומנויות החברתיות-הרגשיות של המנהלים והמנהלות עצמם, והחיבור שלהן לחוסן ניהולי.