מדברים SEL: עם אירי ריקין ויעל בוים-פיין

אירי ריקין משוחח עם יעל בוים-פיין על פרספקטיבה מגדרית בִּלְמידה חברתית-רגשית.