מדברים SEL: עם אירי ריקין ויובל נבו

אירי ריקין משוחח עם יובל נבו על איך SEL נכנס לקודש הקודשים של בית הספר - מערכת השעות.