מדברים SEL: עם אירי ריקין ויהודה פרידמן

אירי ריקין משוחח עם יהודה פרידמן על מודלינג של SEL לִמְבוגרים, ועל איך מלמדים באופן ישיר את התלמידים והתלמידות יכולות ניהול עצמי גבוהות.