למידה חברתית-רגשית של מבוגרים: פיתוח יכולות חברתיות-רגשיות בקרב צוות בית הספר

מאמר מאת The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). תרגום ועריכה מדעית: גילי לייבושור. עריכה לשונית: ורדה בן יוסף