למידה חברתית-רגשית: עשרה אינדיקטורים ליישום מערכתי בבית הספר

מאמר מאת The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). תרגום ועריכה מדעית אינדיקטורים: גילי לייבושור. עריכה לשונית אינדיקטורים: ורדה בן יוסף