התשתית המחקרית על האופן שבו אנחנו לומדים: למידה היא חברתית ורגשית

מאמר מאת Jones, S. M., & Kahn, J. (2017). The evidence base for how we learn: Supporting students' social, emotional, and academic development. Washington, DC: Aspen Institute, National Commission on Social, Emotional, and Academic Development. 2017. תרגום ועריכה מדעית: ידי גילי לייבושור. עריכה לשונית: ורדה בן יוסף