גם בסוכות - הזדמנות לטיפוח מודעות והתנהלות חברתית

"האורחים באים והשמחה גדולה" - הזדמנות לחשיבה על מודעות והתנהלות חברתית.