נושאים מורכבים ורגישים

איך נדבר על נושאים מורכבים ורגישים בכיתה?