איך לעודד תלמידים לבקש עזרה?

היכולת לבקש עזרה דורשת מודעות עצמית גבוהה לצרכים אישיים ולתפיסה עצמית חיובית.