שיחה אישית מיטבית

איך כדאי לנהל שיחות אישיות עם שתלמידים בצורה מיטבית?