"אחרי החגים יתחדש הכל" - הזדמנות לטיפוח ניהול עצמי

החזרה לשגרה טומנת הזדמנויות רבות ללימוד של ניהול עצמי מיטבי