תרגיל לשנה החדשה- חיזוק מיומנות של חשיבה חיובית

הזדמנות למלא עם התלמידים שלנו, צנצנת משאלות לשנה החדשה