מודעות חברתית - ערך הנתינה

"המדליק נר מנר, זה דולק וזה אינו חסר". כשאנחנו נותנים משהו למישהו לא רק שלא נִגרע מאיתנו דבר, אלא ההיפך – הלהבה שלנו גדלה.