מדברים SEL: עם אירי ריקין ושיר שבת ספיר

אירי ריקין משוחח עם שיר שבת ספיר על בית ספר המבוסס על מיומנויות SEL, ועל הדרך לטפח תחושת מסוגלות בקרב מורים וּמורות, תלמידים וְתלמידות.