מדברים SEL: עם אירי ריקין ופאתנה חיגלה

אירי ריקין משוחח עם פאתנה חגלה על בית ספר הבנוי כולו סביב מיומנויות חברתיות-רגשיות כִּתְפיסת עולם.