להפוך את האתגרים להזדמנות

אנשים בעלי תבנית חשיבה מתפתחת רואים בכישלונות דווקא גורם המעורר את הסקרנות שלהם להמשיך ולנסות.