לבחור בין טוב לטוב

ואולי הדבר הקשה מכל עבורנו הוא לבחור במה להתחיל? - הזדמנות לתרגל מודעות עצמית וניהול עצמי.