תנ"ך קשה שפה

אחד המכשולים בהם נתקלים תלמידים (ומורים) לתנ"ך הוא שהטקסט המקראי משתמש במילים או מושגים שאינם מוכרים לתלמידים. נויה שגיב, מורה לתנ"ך, מציעה דרך להתמודדות עם קושי זה בכיתה.

נויה שגיב