לקראת סוף שנה

פעילות חוויתית רפלקטיבית לקראת סיום השנה

עוד מעט ומסתיימת לה שנה ⏳.
שנה שונה מאלה הקודמות לה. חזרנו למסלול שאולי קצת השתנה.
אפשר להוציא את הילדים.ות לפעילות במרחבי בית הספר.
לבקש מהם לצלם תמונה אחת שמסמלת עבורם את החוויה
שהייתה להם השנה בבית הספר.

זה יכול להיות בכיתה, בחצר, במסדרון – כל אחד.ת עם הסיפור שלה.
אם אין טלפונים – אפשר גם להנחות, ללכת למרחב בבית הספר ולצייר 🎨.
הפעילות מאפשרת רפלקציה על מה שהיה, עיבוד רגשות וחשיבה עליהם.

הילדים שבוחרים לשתף שולחים למחנכת בווטסאפ ואפשר לשוחח על כל תמונה ומשמעותה.
ומה ממש מעניין? נקודת המבט של המצלם. את מה בוחרים לצלם או לצייר ולמה.