הכדור בידיים שלנו - פיתוח אמפתיה ואוריינות גלובלית

פעם בארבע שנים מגיע אלינו המונדיאל. הזדמנות מצוינת להתבונן החוצה, להכיר תרבויות אחרות ולטפח מיומנויות הכלה